வாழ்வியல்

மனிதத் தொண்டையில் ஒரு புதிய உறுப்பு ; நெதர்லாந்தின் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு


அறிவியல் அறிவோம்


நெதர்லாந்தின் விஞ்ஞானிகள் மனிதத் தொண்டையில் தற்செயலாக ஒரு புதிய உறுப்பைக் கண்டுபிடித்தனர், இது தொண்டையின் மேல் பகுதியில் ஆழமாக அமைக்கப்பட்ட உமிழ்நீர் சுரப்பிகளின் தொகுப்பு ஆகும்.

நெதர்லாந்து புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் புரோஸ்டேட் புற்றுநோயைப் படிக்க பயன்படுத்தும்போது இந்தக் கண்டுபிடிப்பு செய்யப்பட்டது.

புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு இந்த கண்டுபிடிப்பு முக்கியமானதாக இருக்கலாம் என்று அந்த ஆய்வு இணை ஆசிரியர் கூறினார்.

குறைந்தது 100 நோயாளிகளை பரிசோதித்த பின்னர் தொண்டையில் சுரப்பிகள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தியது.

நோயாளிகளுக்கு சாப்பிடுவது, விழுங்குவது அல்லது பேசுவதில் சிக்கல் இருக்கலாம், இது ஒரு உண்மையான சுமையாக இருக்கலாம் என்று நெதர்லாந்து விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர்.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *