வாழ்வியல்

மனநலப் பிரச்னைகள் இருப்பது தெரிந்தபின்பு என்ன செய்வது ?

ஒருவருக்கு மனநலப் பிரச்னை இருப்பது தெரிந்தபின்னும் கூட நாமாக எதுவும் செய்யக் கூடாது. மனநல மருத்துவர்கள், ஆலோசர்களிடம் பேசவேண்டும். மனநல பாதிப்பு எப்படிப்பட்டது என்று அவர்கள்தான் முடிவு செய்வார்கள். இணையத்தில் அறிகுறிகளைத் தேடி நாமாக நோயை முடிவு செய்து மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்வது ஆபத்தானது.

உங்களது எல்லா அறிகுறிகளையும் கேட்டபின்பே மருத்துவர்கள் சிகிச்சையை முடிவு செய்வார்கள். யாருக்கு மருந்து தேவை, யாருக்கு ஆலோசனை தேவை, யாருக்கு இரண்டுமே தேவை என்பதையெல்லாம் முடிவெடுக்க ஒரு முறை உள்ளது. அதை மருத்துவர் உதவியுடன்தான் செய்ய முடியும் என்கிறார் மருத்துவ நிபுணர் ராஜேந்திர பார்வே.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *