வாழ்வியல்

மது புகையை தவிர்த்தால் இரத்த அழுத்தம் குறையும்

மதுவின் அளவினை குறைத்தல் அல்லது முற்றிலும் தவிர்த்தல் போன்றவை இரத்த அழுத்தத்தினைக் குறைக்க உதவுகிறது.

சிவப்புத் திராட்சை ரசம் (Red wine) கூடப் பொதுவாக அதன் ஆரோக்கியமானப் பலன்களுக்கு மாறாக உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு எதிர்மறையான விளைவினை ஏற்படுத்துகிறது.

உங்களின் நீண்டகால இரத்த அழுத்தத்தில் புகைப்பிடித்தல் என்னென்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று உங்களுக்குத் தெரியவில்லை. புகைப் பிடித்தல் உங்கள் ஒட்டுமொத்த இதய ஆரோக்கியத்தை முற்றிலும் பாதிக்கிறது என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. புகைப்பிடித்தலை விடுவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று தான். எனினும் பல வழிமுறைகள் உள்ளன. அதைப் பின்பற்றிப் புகைப்பழக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம். உயர் இரத்த அழுத்தத் தற்காப்பு முறைகள்:

வருமுன் காப்பதே சிறந்தது” எனவே உயர் இரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கக் கீழ்கானும் தடுப்பு முறைகளைப் பின்பற்றலாம்.

சோடியம் குறைவாக உள்ள உணவினை உண்ணுதல், இதயம் சார்ந்த உடற்பயிற்சியினை ஒரு மணி நேரம் விகிதம் வாரத்திற்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறை செய்து வர வேண்டும்.

உங்களின் பரம்பரையில் யாருக்கேனும் இதயம் சார்ந்த நோய் அல்லது இரத்தக் கொதிப்பு உள்ளதா எனக் கண்டறிய வேண்டும். அவ்வாறு யாருக்கேனும் இருந்தால் உங்களுக்கு இரத்தக் கொதிப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்

மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *