வாழ்வியல்

பூண்டின் மருத்துவ பயன்கள்

நீரிழிவு எனும் சர்க்கரை வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் பூண்டு சாப்பிட்டு வந்தால் அவர்கள் உடலில் ஓடும் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸின் அளவு கட்டுக்குள் வந்து நீரிழிவு நோய் தீவிரமாகாமல் காக்கிறது.

வாழ்நாள் முழுதும் நீரிழிவு நோயாளிகள் பூண்டு சாப்பிட்டு வருவது அவர்களின் உடல்நலத்தை மேலும் சீர்கெடாமல் பாதுகாக்கும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

புற்று நோய் டையாசல்பைடு, செலினியம் போன்ற வேதிப் பொருட்கள் பூண்டில் அதிகம் இருக்கின்றன. இந்த இரண்டு வேதிப் பொருட்களும் புற்று நோய் செல்களை மீண்டும் வளராமல் தடுக்க செய்யும் ஆற்றலை அதிகம் கொண்டது.

புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் பூண்டு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வருவதன் மூலம், அவர்களின் புற்று நோயின் தீவிரத் தன்மையைக் குறைத்து அவர்களை, சிறிது சிறிதாக குணமைடையச் செய்யும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *