வாழ்வியல்

புற்றுநோய் இருக்கிறதா என்று சில நிமிடங்களில் அறிய ஸ்மார்ட் ஊசி கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சி தீவிரம்

மனித உடலில் புற்றுநோய் இருக்கிறதா என்று சில நிமிடங்களில் அறிய ஸ்மார்ட் ஊசி கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
மனிதகுலத்துக்கு முக்கிய எதிரியாக இருப்பது புற்றுநோய். மருத்துவமும் அறிவியலும் அனைத்து வகையான புற்றுநோய்களையும் முழுமையாக குணப்படுத்தப் போராடி வருகின்றன. தவிர புற்றுநோய் தீவிரமடைந்த பிறகே பலரும் சிகிச்சை எடுக்க வருகின்றனர்.
புற்றுநோய் இருக்கிறதா என்று சோதனை செய்யப்போனால் பயாப்ஸி, அந்த டெஸ்ட், இந்த டெஸ்ட் என்று ஒரு வாரமாவது காத்திருக்க வேண்டியிருக்கிறது.
இந்த நிலையில் புற்றுநோய் இருக்கிறதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள சில நிமிடங்களே போதும்.
இதற்காகவே தனியாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஊசியை வடிவமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஊசி வந்துவிட்டால் புற்று நோயைக் கண்டறியும் சோதனை வெகு எளிதாகிவிடும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *