வாழ்வியல்

புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் இஞ்சி: அமெரிக்க ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு

புற்றுநோய் செல்களை எதிர்த்து போராடிக்

குணப்படுத்தும் ஆற்றல் இஞ்சிக்கு இருக்கிறது:

அமெரிக்கா நடத்திய ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் கடந்த சில வருடங் களாக மிகவும் ஆபத்தானதாக இருந்து வருகிறது.

50 வயது உள்ள ஆண்களை புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் தாக்குகிறது. ஆண்களில் 40 சதவீத பேர்கள் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் பற்றி தெரியாமல் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அவை மற்ற இடங்களுக்கும் பரவும் ஆபத்து உள்ளது. இவற்றை முற்றிலுமாக தடுக்க முடியும். இங்கே எந்த பக்கமும் விளைவுகள் இல்லாமல் நோய்களை குறைக்கலாம்.

புற்றுநோய் எதிராக போராட உதவும் ஒரு மந்திர மூலிகை இஞ்சி.

புற்றுநோய் ஆராய்ச்சிக்கான அமெரிக்க சங்கம் நடத்திய ஆய்வில் இஞ்சித் தூள் புற்றுநோய் செல்களை அழிப்பதில் உள்ள 100% திறமையான சக்தி கொண்டவை என்று கண்டறியப்பட்டது.

புற்றுநோய் செல்களை எதிர்த்துப் போராடிக் குணப்படுத்தும் ஆற்றல் இஞ்சிக்கு இருக்கிறது . வழக்கமான உணவில் இஞ்சி சேர்த்துக்கொண்டால் புற்றுநோய் வராமலேயே தடுக்கலாம் என்று அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறினார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *