செய்திகள்

பி.என்.பி.ஆயுள் இன்சூரன்ஸ் 3 புதிய பாலிசி அறிமுகம்

சென்னைஆக. 8–

பி.என்.பி மெட்லைஃப் – கொரோனாவுக்கு எதிராக பாதுகாப்புடன், ஆயுள் – ஆரோக்கிய காப்பீட்டை உறுதிப்படுத்தும் ஓர் ஒருங்கிணைந்த திட்டம் மற்றும் யூனிட் இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டு திட்டம் (யுலிப்) – ஆயுள் கால காப்பீடு மற்றும் செல்வம் பெருகும் பாலிசிகளை வழங்குகிறது. குழந்தைகளின் கல்வி, குடும்ப பாதுகாப்பு, நீண்ட கால சேமிப்பு, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிதித் தேவைகள் குறித்த தீர்வுகளை அவர்களுக்கு வழங்குகிறது. வெவ்வேறு பிரிவுகளில் அதிகரித்து வரும் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை மனதில் கொண்டு இவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ஆஷிஷ் குமார் ஸ்ரீவஸ்தவாதெரிவித்தார். இது பற்றி அறிய www.pnbmetlife.com என்ற வலைதளத்தை பார்க்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *