வாழ்வியல்

பற்களுக்கும் ஈறுகளுக்கும் கேடு விளைவிக்கும் குளிர்சாதனப் பெட்டி நீர்

குளிர்சாதனப் பெட்டிலிருந்து அதிகக் குளிர்ச்சியான நீரை எடுத்து அருந்துவதும் மிகத் தவறான செயலாகும். இது பற்களுக்கும் ஈறுகளுக்கும் கேடு விளைவிக்கிறது. சளி சவ்வுகளையும் செயலிழக்கச் செய்கிறது.

மேலும் குளிர்ந்த நீருக்கு பாக்டீரியா மற்றும் வைரசைக் கட்டுப்படுத்தும் தன்மை கிடையாது. இந்நிலையில் அதிலுள்ள நோய் கிருமிகளை தொண்டையின் டான்சில் கோளங்கள் வடிகட்டித் தேக்கிவிடும். உடல் ஆற்றல் குறையும் போதும் நோய் கிருமிகளின் வீரியம் அதிகரிக்கும் போதும் நோய் விரைந்து தொற்றிக் கொள்ளும். இதன் காரணமாகவே பலருக்கும் ஐஸ்நீர் அருந்தியவுடன் சைனஸ் நோய் அல்லது டான்சில் அல்லது தும்மல், மூக்கு ஒழுகல், சளி, இருமல் சுரம் அல்லது, வயிற்று உபாதைகள் ஏற்பட்டு அவதிப்பட நேரிடுகிறது. எனவே ஐஸ்கிரீம், ஐஸ்நீர் குளிர்ந்த தண்ணீரை தவிர்ப்பது அவசியம். குளிர்சாதனப் பெட்டி நீரை அதிகக் அருந்தினால்

பற்களுக்கும் ஈறுகளுக்கும் கேடு விளையும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *