செய்திகள்

பட்ஜெட் உரை… | வேளாண்மைத்துறை

* வேளாண்மைத்துறையிலும் தனியார் முதலீட்டை பெற நடவடிக்கை

* நாடு முழுவதும் விவசாயம் தொடர்புடைய 10 ஆயிரம் நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்படும்

* விவசாயிகள் தங்கள் உற்பத்தி பொருட்களை வர்த்தகம் செய்யும் வகையில் கொள்கைகள் உருவாக்கப்படும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *