செய்திகள்

பட்ஜெட் உரை… | விண்வெளித்துறை

Spread the love

* விண்வெளி வாய்ப்புகளை வர்த்தக ரீதியில் பயன்படுத்திக் கொள்ள இந்தியா முன்னுரிமை கொடுக்கும்

விண்வெளி வர்த்தக வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த இஸ்ரோவின் கீழ் செயல்படும் புதிய நிறுவனம் உருவாக்கப்படும்

நாடு முழுவதும் 1.95 கோடி வீடுகள் கட்டி உரிய பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும்

2022க்குள் இந்தியாவில் மின்சார இணைப்பு இல்லாத வீடே இல்லை என்கிற நிலை ஏற்படும்

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *