வாழ்வியல்

பசலைக் கீரையில் உள்ள ஆர்க்சாலிக் அமிலத்தன்மை!

உலகில் பல்வேறு பழக்கங்கள், மக்களால் சரியான காரணம் தெரியாமல் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. அதில் பலரும் காரணம் தெரியாமல் பின்பற்றும் ஒன்று தான், பசலைக் கீரை சாப்பிட்டால் பால் குடிக்கக்கூடாது என்பது. எந்த கீரை வகைகளுடனும் பால் அல்லது தயிரை சேர்த்து உட்கொள்ளக்கூடாது என்ற பொதுவான கருத்தும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

பசலைக் கீரை, பால் பொருட்கள்

பாலில் உள்ள கால்சியம் மற்றும் பசலைக் கீரையில் உள்ள ஆக்ஸாலிக் அமிலம், உடலில் கால்சியம் ஆக்ஸலேட் கற்களை உருவாக்கி, சிறுநீரகங்களில் அடைப்பை உண்டாக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

இது பசலைக்கீரை மற்றும் பால் பொருட்களுக்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து வகையான பச்சை இலை காய்கறிகள் மற்றும் பால் பொருட்களுக்கும் பொருந்தும். இப்போது இவை இரண்டின் சிறப்பையும், குறைபாடுகளையும் காண்போம்.

பசலைக்கீரை

பசலைக்கீரையின் ஊட்டச்சத்துப் பட்டியலைப் பார்த்தால், இதில் உள்ள சத்துக்கள் அனைத்தும் உடல் நலத்திற்கு நன்மை அளிக்கக் கூடியதாகவே உள்ளது. பசலைக்கீரையிலும் அதிகளவில் கால்சியம் சத்து நிரம்பியுள்ளது என்ற விசயம் நம்மில் பலருக்கும் தெரியாது.

இந்த கீரையில் உள்ள ஊட்டச்சத்து எதிர்ப்பு ஆக்ஸாலிக் அமிலம், உடலால் உறிஞ்சப்படும் 95% கால்சியத்தை தடுக்கிறது. இதனால் கீரையில் உள்ள கால்சியத்தில் வெறும் 5% மட்டுமே உடலால் உறிஞ்சப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *