வாழ்வியல்

நடத்தல், ஓடுதல், மாடிப்படி ஏறுதல் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி உடலின் நச்சுகளை வெளியேற்றும்

உங்கள் தோல் வகையை அறிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் தோல் வகையை (எண்ணெய், உலர்ந்த இயல்பான அல்லது சேர்க்கை) புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம்.

மேலும் புத்திசாலித்தனமாக தயாரிப்புகளைத் தேர்வுசெய்ய வேண்டும். உங்கள் வழக்கமான கிரீம் உங்கள் சருமத்திற்கு ஏற்றது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மேலும் கடுமையான இரசாயனங்களின் கலவையை பயன்படுத்தாதீர்கள். நீங்கள் பயன்படுத்தும் ஷாம்புக்கும் இது பொருந்தும். உடல் செயல்பாடுகளை அதிகரிக்க வேண்டும்.

உடல் செயல்பாடு என்பது தன் வேலைகளை தானே செய்தல், முடிந்த வேலைகளை சோம்பல் அடையாமல் சுறுசுறுப்பாக மகிழ்ச்சியாகச் செய்தல் நடத்தல், ஓடுதல், மாடிப்படி ஏறுதல் ஆகும். உடல் செயல்பாடு இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது மற்றும் உங்கள் உடலில் இருந்து நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது.

லிஃப்ட் அல்லது எஸ்கலேட்டர்களுக்குப் பதிலாக படிக்கட்டுகளில் செல்லத் தொடங்குங்கள்,

உங்கள் சொந்த வாகனத்தை எடுப்பதற்கு பதிலாக அருகிலுள்ள இடங்களுக்கு நடந்து செல்ல முயற்சிக்கவும். அதை உணரும் முன்பே கலோரிகளை எரிக்கத் தொடங்குவீர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *