வாழ்வியல்

தேங்காய் எண்ணெயின் அமிலத்தை கொசு விரட்டியாக பயன்படுத்தலாம்!

கொசு விரட்டி, பூச்சி விரட்டி மருந்துகளில் பயன்படுவது ‘டீட்’ எனப்படும் டைஎதைல்டோலுவாமைட்.

ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த மருந்து, மனிதர்களுக்கு சில பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதால், தாவரங்களின் அடிப்படையில் இதற்கு மாற்று மருந்தை விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

அமெரிக்க வேளாண் துறையின் ஆய்வின்படி, அத்தகைய மருந்தை, தேங்காய் எண்ணையிலிருந்தே தயாரிக்க முடியும் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

நேரடியாக தேங்காய் எண்ணையை பூச்சி விரட்டியாக பயன்படுத்த முடியாது. மாறாக, அதன் கொழுப்புக் கலவையில் உள்ள, லாரிக் அமிலம், கேப்ரிக் அமிலம், கேப்ரிலிக் அமிலம் போன்றவற்றை பயன்படுத்தினால், அவை சிறந்த பூச்சி விரட்டியாக பயன்படும்.

சொல்லப்போனால், டீட் மருந்தைவிட இந்த அமிலங்களால் ஆன மருந்தை பூசிக்கொண்டால், கொசு முதல் மூட்டைப் பூச்சி வரை ரத்தத்தை உறிஞ்சும் பலவகை பூச்சிகள் நான்கு நாட்கள் வரை நம்மை அண்டாது என்கிறது அமெரிக்க வேளாண் துறையின் ஆய்வு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *