வாழ்வியல்

சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பஸ்: காளப்பட்டி அரசு பள்ளி மாணவர் குணசேகர் உருவாக்கி அசத்தினார்

சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பஸ்ஸை செயல்விளக்கம் செய்து காண்பித்து காளப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர் குணசேகர் அசத்தினார்.

மாணவர் குணசேகர். சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பஸ்சை செயல்விளக்கம் செய்து காண்பித்தார். இந்த பஸ்சை சூரிய ஒளி கிடைக்காத நேரத்திலும் குறிப்பாக இரவு மற்றும் மழைக் காலங்களிலும் இயக்கலாம். இதில் ஆற்றல் சேமிக்கும் தொழில் நுட்பத்தையும் இவர் விளக்கிக் காட்டினார்.

இதேபோல் கோவை இன்பன்ட் ஜீசஸ் கான்வென்ட் மாணவி செலின் ஹில்டா, சூரிய அடுப்பு தொழில்நுட்பத்தில் ஆரோக்கிய உணவு தயாரிப்பது குறித்து விளக்கினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *