வாழ்வியல்

சிறுநீரக நோய் அறிகுறிகள் என்னென்ன?

எவ்வகையான நீரிழிவு நோய்க்காரர் நீரிழிவு நோயோடு சம்பந்தப்பட்ட சிறுநீரக நோயால் தாக்கப்படுகிறார்கள்?

இதை முன்கூட்டியே அறிந்து சொல்வது சற்று கடினம். ஆனால் அதற்கு உண்டான அறிகுறிகளும் பெருவாரியான அடையாளங்களும் கீழ்க்கண்டவை ஆகும்.

டைப் 1 நோய் – 20 வருடங்களுக்கு முன்பே கண்டிருக்கப் பட வேண்டும்.

நீரிழிவு நோயானது அவ்வளவு முறையாகவும் முழுமையாகவும் கட்டுப்படுத்தாமல் போயிருக்கும்.

இரத்த அழுத்தம் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப் படாமல் போயிருக்கலாம். குடும்பத்திலேயே நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களும் தீவிரமாக தாக்கும் சிறுநீரக நோயுள்ளவர்களும் இருக்கலாம்.

கண் பார்வையில் கோளாறு (diabetic retinopathy) அல்லது நரம்புகள் தாக்கப்பட்டிருக்கும் நோய் (diabetic neuropathy) நீரிழிவினால் வந்திருக்கலாம்.

சிறுநீரில் புரோட்டின், உடல் பருமன், சிகரட் புகைத்தல், மற்றும் சீரம் போன்ற lipid திரவங்கள் அதிக நிலையில் இருக்கலாம். இவைகளே சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *