வாழ்வியல்

சின்ன வெங்காயச் சாறோடு சர்க்கரை சேர்த்து குடிக்க மூலநோய் குணமாகும்

வெங்காயம், சோடா உப்பு இரண்டையும் சேர்த்து அரைத்து நாய் கடித்த இடத்தில் தடவி, வெங்காய சாறை குடிக்க நாய் விஷம் இறங்கும். பின்பு மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும்.

வெங்காயச் சாறோடு சர்க்கரை சேர்த்து குடிக்க மூலநோய் குணமாகும்.

காலரா பரவியுள்ள இடத்தில் பச்சை வெங்காயத்தை மென்று தின்ன காலரா தாக்காது.

ஒரு பிடி சோற்றுடன் சிறிது உப்பு, நான்கு வெங்காயம் இவற்றை சேர்த்து அரைத்து, ஒரு வெற்றிலையில் வைத்து நகச்சுற்றுள்ள விரலில் காலை, மாலை வைத்துக்கட்ட நோய் குறையும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.