வாழ்வியல்

சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் சர்க்கரை வல்லிக் கிழங்கு

சர்க்கரை வல்லிக் கிழங்கு சாப்பிட்டால் சர்க்கரை நோய் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கில் கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் எனப்ப‍டும் வேதிபொருள் குறைவாக இருப்பதால் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களும் இதைச் சாப்பிடலாம். அதுமட்டுமல்ல‍ அவர்களின் உடலுக்குத் தேவையான அனைத்து ஆற்றல்களையும் இது கொடுக்கும்.

சர்க்கரை வல்லிக் கிழங்கு சாப்பிட்டால் அது நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கும். இதைச் சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு என்று சொல்வதை விட சர்க்கரை கொல்லிக் கிழங்கு என்று சொன்னால் மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்கிறார் மருத்துவர் ஆஷா லெனின்

சர்க்கரை நோயாளிகள் சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கை சாப்பிடலாம்.

பெரியவர் முதல் சிறியவர் வரை அனைவரும் விரும்பிச் சாப்பிடும் கிழங்கு வகைதான் இந்த சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு ஆகும். ஆனால் சர்க்கரை நோய் வந்து விட்டால் அவர்கள் சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கை சாப்பிடலாமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *