வாழ்வியல்

சணல் இழைகளை செல்லுலோஸ் தாள்களாக மாற்ற புதிய முறை : விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கினர்

சணல் இழைகளை குறைந்த விலையில் மக்கிப் போகக் கூடிய செல்லுலோஸ் தாள்களாக மாற்ற விஞ்ஞானிகள் புதிய முறையை விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கி இருக்கின்றனர்.

சணல் இழைகளை ‘சோனாலி’ என்ற பெயரில் குறைந்த விலையில் மக்கிப் போகக்கூடிய செல்லுலோஸ் தாள்களாக மாற்றுவதற்கான புதிய முறையை பங்களாதேஷில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

சோனாலியால் ஆன சுற்றுச் சூழல் நட்பு சணல் பாலி பைகள் ஆடைகள் மற்றும் உணவு பேக்கேஜிங் வேலைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். அவை மனித ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *