வாழ்வியல்

கொவிட்-19 கிரு­மி­யைச் செய­லி­ழக்க வைக்­கும் உயிர் அணுக்­கள் உடலில் இருக்­கி­றதா என்­ப­தைக் கண்­டு­பி­டிக்­கும் நவீனக் கரு­வி கண்­டு­பி­டிப்­பு

கொவிட்-19 கிரு­மி­யைச் செய­லி­ழக்க வைக்­கும் உயிர் அணுக்­கள் ஒரு­வ­ருக்கு இருக்­கி­றதா என்­ப­தைக் கண்­டு­பி­டிக்­கும் கரு­விக்கு அமெ­ரிக்­கா­வின் உணவு, மருந்து நிர்­வாக அமைப்பு (எஃப்டிஏ) அங்­கீ­கா­ரம் வழங்­கி­யுள்­ளது. இந்­தக் கருவி சிங்­கப்­பூர் ஆய்­வா­ளர்­க­ளால் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­டது.

இத்­த­கைய கரு­விக்கு இந்த அமைப்­பால் அங்­கீ­கா­ரம் கிடைத்­தி­ருப்­பது இதுவே முதல்­முறை.

சிபாஸ் என்று அழைக்­கப்­படும் அந்­தக் கரு­வியை அவ­ச­ர­கா­லங்­களில் பயன்­ப­டுத்த அனு­மதி வழங்­கி­யி­ருப்­ப­தாக அமெரிக்காவின் எஃப்டிஏ அமைப்பு தெரி­வித்­தது.

சிபாஸ் கரு­வியை டியூக்-என்­யுஎ­ஸ்ஸின் தொற்­று­நோய் திட்­டத்­தின் இயக்­கு­நர் பேரா­சி­ரி­யர் வாங் லின் ஃபா தலை­மை­யி­லான குழு கண்­டு­பி­டித்­தது.

இந்­தக் குழு­வு­டன் இணைந்து ஜென்ஸ்­‌கி­ரிப்ட் பாயோ­டெக் எனும் உயி­ரி­யல் தொழில்­நுட்ப நிறு­வ­ன­மும் ‘ஏஸ்­டார் டயக்­னோஸ்­டிக்ஸ்’ மேம்­பாட்டு மைய­மும் கரு­வியை மேம்­ப­டுத்­தின.

தடுப்­பூசி வேலை செய்­கி­றதா என்­ப­தைக் கண்­கா­ணிக்க இந்­தக் கரு­வி­யைப் பயன்­ப­டுத்­த­லாம் என்று தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. மக்­கள் ­தொ­கை­யில் எத்­தனை பேருக்கு கிரு­மித்­தொற்று ஏற்­பட்­டுள்­ளது என்­ப­தைக் கண்­ட­றி­ய­வும் இக்­க­ருவி உத­வும்.

அது­மட்­டு­மல்­லாது, பாதிப்­ப­டைந்­தோ­ரு­டன் நெருங்­கிய தொடர்­பில் இருந்­தோரை அடை­யா­ளம் காண­வும் இக்­க­ரு­வியை அதி­கா­ரி­கள் பயன்­ப­டுத்­த­லாம்.

சிபாஸ் கரு­வி­யைப் பயன்­ப­டுத்த சிறப்பு சாத­னங்­கள், பயிற்சி ஆகி­யவை தேவை­யில்லை. ஒரு மணி நேரத்­துக்­குள் சோத­னை முடி­வு­கள் கிடைத்­து­வி­டும்.

சிபாஸ் கரு­விக்கு அமெ­ரிக்­கா­வின் உணவு, மருந்து நிர்­வாக அமைப்பு அங்­கீ­கா­ரம் வழங்­கி­யிருப்­பது தமது குழு­வுக்கு மட்­டு­மின்றி சிங்­கப்­பூ­ருக்­கும் கிடைத்­தி­ருக்­கும் பெருமை என்­றார் பேரா­சி­ரி­யர் வாங்.

“கொவிட்-19 கிரு­மி­யைச் செய­லி­ழக்க வைக்­கும் உயிர் அணுக்­கள் உட­லில் இருக்­கி­றதா என்­ப­தைக் கண்­டு­பி­டிக்­கும் கருவி என அமெ­ரிக்­கா­வின் உணவு, மருந்து நிர்­வாக அமைப்­பால் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­பட்ட முதல் கருவி என்று பெயர் வாங்­கு­வது பெரும் சாத­னை­யாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *