வாழ்வியல்

கிழக்கு இமயமலையில் அழகான பூக்கள் பூக்கும் 20 புதிய தாவர இனங்கள் கண்டுபிடிப்பு

கிழக்கு இமயமலையில் அழகான பூக்கள் பூக்கும் 20 புதிய தாவர இனங்கள் கண்டுபிக்கப்பட்டது.

டி பால்சம்ஸ் அல்லது நகைக்களைகள் என பொதுவாக அறியப்படும் 23 புதிய வகை தாவரங்களின் குழு கிழக்கு இமயமலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

வருடாந்திர மற்றும் வற்றாத மூலிகைகள் இரண்டையும் உள்ளடக்கிய, பால்சாம்கள் அதிக சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்கள், குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் வளரும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த தாவரங்கள். அவற்றில் பிரகாசமான அழகான பூக்கள் இருப்பதால், இந்த தாவரங்களின் குழு தோட்டக் கலையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *