வாழ்வியல்

கார்போஹைட்ரேட்கள் உள்ள அரிசி உணவு தேவையற்றது எனும் மாயையை விட்டு விடுங்கள்! அரிசி உணவு உடலுக்கு மிக முக்கியம் !!

கார்போஹைட்ரேட்கள் உள்ள அரிசி முதலிய உணவு வகைகள் தேவையற்றவை எனும் மாயையை விட்டு விடுங்கள்! அரிசி உணவும் அதிலுள்ள கார்போஹைட் ரேட்களும் மனித உடலுக்கு மிகவும் முக்கியம் என்கிறார்கள் சரிவிகித உணவு ஆராய்ச்சியாளரான மருத்துவர்கள். !!

மனித உடலுக்கு மிகவும் முக்கியமான பயிற்சிகள் வருமாறு:–

* நட்புடன் கட்டித் தழுவுதல் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.

* தினமும் அவ்வப்போது ஒரு ஐந்து நிமிட நேரம் மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து வெளிவிடுங்கள்.

* கார்போஹைட் ரேட்கள் தேவையற்றவை எனும் மாயையை விட்டு விடுங்கள். அது மிகவும் முக்கியமானது !

* அளவுக்கு அதிகமாய் உண்ணாதீர்கள். உண்பது பசியை அடக்கவே. வயிற்றை அடைக்க அல்ல என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.

* நமது ஆரோக்கியத்தில் ஒரு கால்வாசி மட்டுமே நமது பெற்றோராலும் பரம்பரையாலும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மற்றவை நம்மால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

* மிச்சமாகிறது என்பதற்காக உண்பது மிகவும் ஆபத்தானது. குறைவாக உண்பதே ஆரோக்கியமானது என்பது பலமுறை நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *