வாழ்வியல்

உணவு பதப்படுத்துதல் தொழில் விரும்புவோர் அறிய வேண்டிய வலைத் தளங்கள்!

Spread the love

1) விவசாயத்துறை – www.agricoop.nic.in.

2) கால்நடை பராமரிப்பு & மீன் வளம் –www.dohd.nic.in

3) விவசாய கல்வி / ஆராய்ச்சி – www.dare.nic.in

4) அறிவியல் & தொழில் நுட்பத்துறை – www.dst.gov.in

5) திறன் மேம்பாட்டுத் துறை: – www.skill development.gov.in

6) பயோ டெக்னாலஜி துறை: – www.dbt.india.nic.in

7) உணவு பதப்படுத்துதல் துறை: – www..mofpi.gov.in

8) உணவு, நுகர்வோர் நலன் : – www.fcamin.nic.in

9) சிறு, குறுந்தொழில் துறை : – www.msme.gov.in

பயிற்சி, பதப்படுத்துதல் ஏற்றுமதி.

1) www.tnau.ac.in /agritech / tamil

2) www.iifpt.edu.in

3) www.apeda.gov.in

4) www.investingintamilnadu.com/ agro

5) www.food licensing. fssai.gov.in / index

6) www.food processing in india.co.in / tamil nadu

7) www.niftem.gov.in

8) www.cftri.com.

வாரியங்கள்…

1) தென்னை வாரியம் – hffp // coconut board.nic.in

2) உணவு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மையம் – www.cytri.com

3) அறுவடை சார் தொழில் நுட்ப மையம் – www.thau.ac.in / aecricle/ phtc

4) அறிவியல் & தொழில் நுட்ப ஆராய்ச்சி செயற்குழு – www.csin.res.in

5) மத்திய கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் – www.ctcri.org

6) உணவு தற்காப்பு ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் – www.mylibnet.org.

7) இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் – www.icar.org.in

8) வேளாண் பொருளியல் கல்லூரி – www.tnau.ac.in/acrible.

9) வாசனை திரவிய வாரியம் – www.indian spices.com

10) தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையம் – www.nrcb.tn.nic.in

11) தேசிய ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு கழகம் – www.nrdc india.com

12) தேசிய பால் வணிய ஆராய்ச்சி நிலையம் – www.ndri.res.in

13) இந்திய கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையம் – www.iirr.nic.in

14) மீன் வள கல்லூரி & ஆராய்ச்சி நிலையம் – www.tnfu.gov.in

(T. N J.J.கலை கழகம் தமிழ்நாடு.

15) கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்– www.tanuvas.govin

இந்திய அரசு – india.gov.in

தமிழ்நாடு அரசு – tn.gov.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *