வாழ்வியல்

உடல் நலத்துக்கு ஏற்ற சத்துக்கள் நிறைந்த பயறு வகைகள்

பயறு வகைகள், விட்டமின்கள் மற்றும் தாதுஉப்புகளை அளிக்கும் முக்கியமான மூலமாக இருக்கிறது.

பயிறு வகைகளில் 55-60 சதம் கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது. இதில் ஸ்டார்ச், கரையும் நார்ச்சத்து மற்றும் கிடைக்க இயலாத கார்போஹைட்ரேட்டும் உள்ளன.

பயறு வகைகளில் கால்சியம், மக்னீசியம், துத்தநாகம், இரும்பு, பொட்டாசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் சத்துக்கள் உள்ளன.

இதில் கரோட்டீன் சிறிதளவும் புரோவிட்டமின் ஏ-வும் உள்ளது.

பயிறு வகைகளில் உள்ள நச்சுப் பொருட்கள்

பயிறு வகைகளில் உண்ணக் கூடியவை மற்றும் உண்ணக் கூடாதவையும் உள்ளன.

உண்ணக் கூடிய பயிறு வகைகளில் நச்சுத் தன்மையுள்ள பொருட்கள் உள்ளன. உண்ணும் பயன்பாட்டிற்காக அந்த நச்சுப் பொருட்களை நீக்குவது மிகவும் முக்கியமானது.

நச்சுத் தன்மை விளைவுகளில் 2 காரணிகள் காரணமாக உள்ளன. டிரிப்சின், கைமோடிரிப்சின், அமைலேஸ் ஹெமட்டோ குளுட்டனின்கள் போன்ற நொதிப் பொருட்கள் நம்முடைய உணவுக் குழாயில் இந்த பொருட்கள் ஜீரணியிக்க உறிஞ்சப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது. இதுமட்டுமல்லாமல். பயிறு வகைகளில் காஸ்ட்ரோஜன், சபோனின், சைனோஜெனிக் கிளைக்கோ சைட் மற்றும் அல்க ஹலாய்ட்கள் இருக்கின்றன.

பயறு வகைகள் உடல் நலத்துக்கு ஏற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *