செய்திகள்

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் மத்திய அரசு பங்கு மூலதனம் உயர்வு

Spread the love

சென்னை, ஜன. 13–

பொதுத்துறையைச் சேர்ந்த இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் மத்திய அரசின் பங்கு மூலதனம் உயர்ந்துள்ளது.

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ பங்கு மூலதனம் முதலில் ரூ.15 ஆயிரம் கோடியாக இருந்தது. பாரத ரிசர்வ் வங்கியுடன் ஆலோசித்து அதனை மத்திய அரசு ரூ.10 ஆயிரம் கோடியாக அதிகரித்து இருக்கிறது. இதனையடுத்து இவ்வங்கியில் அரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு மூலதனம் ரூ.25 ஆயிரம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *