வாழ்வியல்

அறிவாற்றலை அதிகரிக்கும் துவரம் பருப்பு

துவரம் பருப்பு – கருவின் வளர்ச்சி, மூளை வளர்ச்சியைக் கொடுக்கும். இதில் அறிவாற்றலை வளர்க்கும் சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. துவரம் பருப்பு உடலில் இரும்புச் சத்தை ஊக்குவிக்க உதவுகிறது.

துவரம் பருப்பில் இரும்பு மற்றும் ஃபோலேட் ஆகியவற்றின் செழுமை, அத்தியாவசிய ஊட்டச் சத்துக்கள் இரும்புச் சத்து குறைபாடு இரத்த சோகையைச் சரி செய்வதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. மேலும் இரும்பு அளவை பம்ப் செய்கின்றன. ஃபோலிக் அமிலம் ஏற்றப்பட்ட இந்த டோர் பருவைத் தவிர கருவின் வளர்ச்சி, மூளை வளர்ச்சி மற்றும் புதிதாகப் பிறந்தவர்களில் நரம்புக் குழாய் குறைபாடுகளைத் தவிர்க்கிறது. இரும்பு தேவைக்கு சராசரியாக துவரம் பருப்பில் 6-12% வழங்குகிறது.

துவரம் பருப்பு பொட்டாசியத்தின் வளமான ஆதாரம். இந்தக் கனிமமானது வாஸோடைலேட்டராக செயல்பட்டு இரத்தக் கட்டுப்பாட்டைக் குறைத்து இரத்த அழுத்தத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *