வாழ்வியல்

அதிவிரைவாக அச்சிடும் முப்பரிமாண இயந்திரம்!

நவீன முப்பரிமாண அச்சு இயந்திரங்கள், பிளாஸ்டிக் முதல் எஃகு வரை பல பொருட்களில், வேண்டிய வடிவத்தை அச்சிட்டு எடுத்துக்கொள்ள முடியும்.

ஆனால், அவை ஒரு பொருளை அடுக்கடுக்காகத் தான் அச்சிடுகின்றன என்பதால், சில மணி நேரங்கள் வரை எடுத்துக் கொள்கின்றன.

அண்மையில், அமெரிக்காவிலுள்ள கலிபோர்னியா பல்கலைக் கழகத்தில், இந்திராசென் பட்டாச்சார்யா உள்ளிட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு, ஒரு அதிவேக முப்பரிமாண அச்சு இயந்திரத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

இது, 30-,120 விநாடிகளுக்குள், ஒரு முழு பொருளையும் அச்சிட்டு கொடுத்துவிடுகிறது.

ஒரு புரஜக்டர் போன்ற கருவியில்,வடிவமைக்க வேண்டிய பொருளின் உருவத்தை ஒளி மூலம் பாய்ச்சி, அதை சுழலும் மேடையில், ஒளிபட்டதும், கெட்டியாகும் பாலிமர் அல்லது ஹைட்ரோஜெல் திரவத்தின் மீது படச் செய்தால், ஓரிரு நிமிடங்களில், சிறிய உதிரி பாகம் முதல் ஒரு சிறிய சிலை வரை அச்சிட்டு எடுக்க முடியும்.

அச்சிடப்பட்ட பொருளின் மேற்பரப்பு, பிற முப்பரிமாண அச்சு முறைகளில் தயாரிக்கப்பட்டதை போல, கரடு முரடாக இல்லாமல், மிகவும் வழுவழுப்பாக இருக்கிறது. விமான உதிரி பாகங்கள் முதல் சாதாரண திருப்புளி வரை அச்சிடும் திறன் கொண்டது, இந்த அச்சு இயந்திரம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *