வாழ்வியல்

அங்கீகாரம் பெற்ற அரசு சாரா தொண்டு நிறுவனங்கள், சங்கங்கள் விபரம்!

1) எயிட்ஸ் கட்டுப்பாடு நிறுவனம் – 24980081.

2) அபய நிலையம் (பெண்கள் / குழந்தைகளுக்கு) 24981679.

3) எயிட்ஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் – 28268201.

4) ஆஷா நிவாஸ் 2833 1601.

5) பால வித்யாலயா (காது கேளாத குழந்தைகள் இல்லம்) 24917199.

6) தீபம் அறக்கட்டளை 24511187.

7) பாலகுருகுலம் அனாதை இல்லம் 26864607.

8) இந்திய அரசு, இந்திய குழந்தைகள் நல கவுன்சில் 26206261.

9) கருணை அறக்கட்டளை 23715491.

10) ஜெயகோபால் கரோடியா பவுண்டேஷன் 2620 6261.

11) உதவும் உள்ளங்கள் 22672236.

12) உதவும் கரங்கள் 2621 6421.

13) ஸ்பாஸ்டிக் சொசைட்டி (சிறப்பு கல்வி) 22541651.

14) T.T.ரங்கநாதன் பவுண்டேஷன் (சுகாதாரம்) 2441 6458.

15) ராஜாஜீ சென்டர் (குடி மறக்கடிக்க) 22541801

பல வகை (துறை) சங்கங்கள்.

1) அகில இந்திய தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் 2822 8282.

2) தென்னிந்திய ஆட்டோமொபைல் சங்கம் 28521162.

3) சென்னை பொருள் டிரான்ஸ்போர்ட் சங்கம் 26431953.

4) தென்னிந்திய மகளிர் தொழில் முனைவோர் சங்கம் 99624 76415.

5) CII பெருந்தொழில்கள் இந்திய கூட்டமைப்பு 25276542.

6) தமிழ்நாடு சிறு, குறு, கிராமிய தொழில் முனைவோர்கள் சங்கம் 93807 55629.

7) தமிழ்நாடு மருந்து கடைகள் சங்கம் 28190653.

மேலும், ஆயிரக்கணக்கான NGOகள், சங்கம் பற்றி அறிய

www.karmayog.org, 044 4444 4444, 044 2444 4444, www.askme.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *