சிறுகதை

செவிலித்தாய் | ராஜா செல்லமுத்து

ஐஸ்வர்யாவுக்குள் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு தட்டுப்பட்டது. ரத்தமும் சதையுமாய் பிறந்த சிசுவைத் தொட்டுத்தூக்கும் போது, நாடி நரம்பெல்லாம்…

1 2 13