செய்திகள்

231 மாணவர்கள் 1180 மதிப்பெண்ணுக்கு மேல் பெற்று சாதனை

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை வெளியானது.

231 மாணவ–மாணவிகள் 1180 மதிப்பெண்ணுக்கு மேல் பெற்று சாதனை புரிந்துள்ளனர். இதில் 181 பேர் மாணவிகள். 50 பேர் மாணவர்கள்.

1151 முதல் 1180 மதிப்பெண் வரை 4847 பேரும்,

1126 முதல் 1150 மதிப்பெண் வரை 8510 பேரும்,

1101 முதல் 1125 மதிப்பெண் வரை 11,739 பேரும்,

1001 முதல் 1,100 மதிப்பெண் வரை 71,368 பேரும்,

901 முதல் 1000 மதிப்பெண் வரை 1 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 266 பேரும் மதிப்பெண் பெற்று உள்ளனர்.

மொழிப்பாடத்தில் 8 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 434 மாணவ–மாணவிகள் தேர்வு எழுதினார்கள். இதில் 8 லட்சத்து 33 ஆயிரத்து 319 பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். தேர்ச்சி சதவீதம் 96.85 ஆகும்.

ஆங்கிலம் பாடத்தில் 8 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 370 மாணவ–மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றனர். தேர்ச்சி சதவீதம் 96.97 ஆகும்.

இயற்பியல் பாடத்தில் 96.4 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். 5 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 553 பேர் தேர்வு எழுதினர். இதில் 5 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 163 மாணவ–மாணவிகள் தேர்ச்சி அடைந்தனர்.

வேதியியல் பாடத்தில் 5 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 419 பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். 95 சதவீதம் தேர்ச்சியாகும்.

உயிரியல் பாடத்தில் 3 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 325 பேர் தேர்வு எழுதினார்கள். இதில் 2 லட்சத்து 98 ஆயிரத்து 10 பேர் வெற்றி பெற்றனர். தேர்ச்சி சதவீதம் 96.3 ஆகும்.

கணிதம் பாடத்தை 4 லட்சத்து 39 ஆயிரத்து 518 பேர் எழுதினார்கள். இதில் 4 லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 775 மாணவ–மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றனர். தேர்ச்சி சதவீதம் 96.1 ஆகும்.

கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாடத்தை 3 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 167 பேர் எழுதினார்கள். இதில் 3 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 899 பேர் வெற்றி பெற்றனர். தேர்ச்சி சதவீதம் 96.1 ஆகும்.

புவியியல் பாடத்தை 13 ஆயிரத்து 972 பேர் எழுதினர். இதில் 13 ஆயிரத்து 862 பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். தேர்ச்சி சதவீதம் 99.21 ஆகும்.

தாவரவியல் பாடத்தில் 93.9 சதவீதமும், விலங்கியல் பாடத்தில் 91.9 சதவீதமும், வணிகவியல் பாடத்தில் 90.3 சதவீதமும், கணக்கு பதிவியல் பாடத்தில் 91 சதவீதமும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

ஹோம் சயின்ஸ் பாடத்தில் 99.78 சதவீதமும், புள்ளியியல் பாடத்தில் 98.31 சதவீதம் பேரும் தேர்ச்சி பெற்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *